Prawo karne

Oferujemy:

– świadczenie porad prawnych (zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym),

-pomoc w etapie postępowania:  przygotowawczego – np. sporządzanie dokumentacji dowodowej; rozpoznawczego – rozprawy sądowe; i wykonawczego – pomoc w formułowaniu apelacji, odwołań lub wniosków.

Udzielamy pomocy również w takich sprawach, jak postępowanie karne wykonawcze. W takim wypadku może wesprzeć skazanego w zakresie formułowania różnego rodzaju wniosków prawnych, takich jak np.:

  1. odroczenie wykonania kary,
  2. przerwa w wykonaniu kary,
  3. warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  4. rozłożenie grzywny na raty,
  5. warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zapewnia my również pomoc osobom pokrzywdzonym. Opiera się ona przede wszystkim na doradztwie przy formułowaniu wniosku o wszczęcie postępowania sądowego oraz oświadczenia o działaniu w formie oskarżyciela posiłkowego.