Kariera

Osoby zainteresowane pracą / stażem prosimy o przesłanie CV na nasz adres mailowy (zakładka kontakt).

Zapraszamy do współpracy również adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich

Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących oświadczeń:

Ο*   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Babiarz przez okres najbliższych 18 miesięcy.

Ο*   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

* prosimy o zaznaczenie krzyżykiem właściwego pola


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. {Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 roku), dalej „RODO”,  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Babiarz, nip: 5512464076.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w aktualnym brzmieniu.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji oraz przyszłych, lecz nie dłużej niż przez 18 miesięcy od pozyskania Pana/Pani danych,
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania,
  7. Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dane kontaktowe do Administratora danych znajdują się w zakładce „kontakt”