Kontrakty handlowe

Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjowania umów we wszystkich możliwych dziedzinach. Proponujemy Klientom zarówno przygotowanie całości dokumentacji kontraktowej od początku, aktywne uczestnictwo w negocjacji umów, oraz opiniowanie umów przygotowanych przez kontrahentów. Nie tylko zapewniamy opracowanie umów zgodnych z prawem, ale doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań uwzględniających w maksymalnym stopniu interesy

Klienta, proponujemy kreatywne rozwiązania oraz identyfikujemy zagrożenia. Zapewniamy także analizę konkretnych rozwiązań kontraktowych pod względem podatkowym.