Odszkodowania

 Jeżeli:

 • -Miałeś wypadek będąc pieszym, pasażerem, rowerzystą, kierowcą;
 • -Doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia;
 • -Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku;
 • -Nie otrzymałeś należnego Ci odszkodowania;
 • -Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela.

Zgłoś się do nas:

 • -Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą;
 • -Uzyskamy odszkodowanie bez jakichkolwiek opłat wstępnych;
 • -Wynagrodzenie rozliczymy dopiero po uzyskaniu odszkodowania.

 Wynagrodzenie:

 • -Rozliczamy się prowizyjnie.
 • -Prowizja wynosi od 10 do 20 procent od kwoty uzyskanego odszkodowania
 • -Nie uzyskamy odszkodowania, nie pobieramy prowizji ani innych opłat.
 • -Prowizja jest naliczana tylko od kwoty odszkodowania uzyskanego w wyniku naszych działań.
 • -Nie pobieramy żadnych ukrytych kosztów administracyjnych i innych opłat za prowadzenie sprawy lub zerwanie umowy.

Występujemy w imieniu naszych klientów o:

 • -Odszkodowanie po wypadku drogowym (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty pogrzebu, renta na zwiększone potrzeby, renta z tytułu utraconych zarobków);
 • -Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie;
 • -Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – nawet jeżeli wypadek miał miejsce do 20 lat wstecz;
 • -Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej;
 • -Odszkodowanie za kradzież lub uszkodzenie pojazdu
 • -Odszkodowanie za zniszczenie lub utratę mienia