Prawo administracyjne

Porady prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami, lokali komunalnych, świadczeń socjalnych, zameldowania, postępowania administracyjnego, postępowania przed SKO, postępowania sądowoadministracyjnego.

Sporządzanie opinii prawnych, wniosków, skarg do WSA, odwołań do SKO, zażaleń, odwołań oraz wszelkich pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadmistracyjnego.