Prawo rodzinne

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego – spraw małżeńskich, małżeńskich stosunków majątkowych, wspólności i rozdzielności majątkowej, alimentacji, przysposobienia, władzy rodzicielskiej, alimentów, ustalenia ojcostwa, regulacji kontaktów z małoletnim, rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, podziału majątku dorobkowego oraz postępowania sądowego w sprawach rodzinnych, a także w postępowania egzekucyjnego.

Sporządzanie opinii prawnych, wzorów testamentu, wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, wniosków o dział spadku, pozwów o zachowek, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowania spadkowego i innych.