ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Blokada alkoholowa – skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów


Wielu sprawców przestępstw i wykroczeń związanych z jazdą po alkoholu, zastanawia się w jaki sposób może skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów i czy w ogóle jest to możliwe. Zakaz taki jest szczególnie dotkliwy dla kierowców zawodowych i osób, które często korzystały z auta w celach służbowych. Niewiele osób jednak wie, że w praktyce istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy nieco wcześniej niż orzekł pierwotnie sąd – wystarczy sięgnąć do tak zwanej blokady alkoholowej. Chociaż możliwość taka istnieje w przepisach już od kilku lat, to w praktyce nadal niewiele osób z niej korzysta.

Czym jest blokada alkoholowa?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie o ruchu drogowym blokada alkoholowa to specjalne urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Urządzenie takie jest zespolone z układem samochodu w taki sposób, że uruchomienie silnika będzie niemożliwe bez dmuchnięcia w ustnik. Jeżeli sprzęt wykryje, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest za wysoka, uruchomienie pojazdu nie będzie po prostu możliwe.

Natomiast jeśli sąd wyrazi zgodę na zastosowanie blokady alkoholowej, to sprawca przestępstwa związanego z prowadzeniem pojazdu po alkoholu otrzymać będzie mógł prawo jazdy z powrotem znacznie szybciej. Wymaga to jednak złożenia stosownego wniosku, co w praktyce może nie być jednak takie proste. Blokada alkoholowa jest nadal rozwiązaniem rzadko stosowanym, a wiele osób w ogóle nie wie o istnieniu art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Z tego powodu warto zwrócić się do adwokata, który doradzi, jak przejść przez całą procedurę, pomoże przygotować odpowiednie pismo i wywalczyć odpowiednie orzeczenie przed sądem.

Po jakim czasie można odzyskać prawo jazdy?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. W przypadku sprawców, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, kierowca może złożyć taki wniosek dopiero po upływie 10 lat wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że kierowca nadal nie będzie mógł prowadzić większości aut, jednak zakaz nie będzie już dotyczył pojazdów wyposażonych odpowiednio w blokadę alkoholową.

Nie wszyscy wiedzą jednak, że faktyczne zatrzymanie prawa jazdy, jeszcze przed orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd, ma wpływ na sposób obliczania okresu stosowania środka karnego oraz termin, w którym można złożyć wniosek. Dlatego w takiej sprawie najlepiej zwrócić się po pomoc do adwokata, który pomoże właściwie obliczyć okres, po którym można w ogóle złożyć pismo do sądu.

Wniosek do sądu

Wniosek o zmianę zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów składa się do sądu pierwszej instancji, który wydał wyrok skazujący wobec kierowcy. Art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego wspomina jednak także, że zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów z ograniczeniem do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową jest możliwa tylko wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak widać, jest to dosyć mało precyzyjne i płynne ujęcie problemu. Co więcej, samo złożenie wniosku nie daje niestety gwarancji powrotu na drogę. Sąd musi każdy taki wniosek rozpatrzyć i ocenić indywidualnie. Z tego powodu dla należytego uzasadnienia wniosku najlepiej poprosić o pomoc specjalistę, który będzie umiał odpowiednio ocenić sytuację danego sprawcy, sformułować pismo i przekonać sąd, że zastosowanie blokady alkoholowej w konkretnym przypadku jest uzasadnione.

Polecane artykuły

Odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczneOdpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne          Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawy prawne wskazanej odpowiedzialności oparte są na zasadach ryzyka. Na organizatorze turystyki spoczywa ciężar dowodowy i w celu