ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Dotacje na rozwój prowadzenia działalności gospodarczej


Szansa dla przedsiębiorców  na wsi i w małych miasteczkach do 20.000 mieszkańców – Dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD)

Poziom dofinansowania dla istniejących przedsiębiorstw wynosi do 70%, a wartość dotacji w tym przypadku może sięgać nawet 300 tys. złotych. Zatem projekt może wynosić do ok. 430.000 zł (z czego 300.000 zostanie przedsiębiorcy zrefundowane).

Niewątpliwie są to kuszące warunki dla przedsiębiorców, którzy zamierzają przeprowadzić inwestycję. Na co można otrzymać środki:

– modernizacja, budowa, remont budynków, a więc wszelkie prace budowlane. Nadmienić należy, że dotacja nie może być przeznaczona na zakup gruntów. Składając wniosek musimy już mieć pozwolenie na budowę, bądź jeżeli jest wymagane zezwolenie na roboty budowlane,

– zakup maszyn, środków trwałych

– szkolenia, kursy,

– zakup wyposażenia (np. mebli, sprzętu elektronicznego np. komputerów, oprogramowania)

Jakie są warunki?

Dotacja wiąże się z utworzeniem miejsc pracy i zatrudnianiem pracowników. Musimy zatrudnić co najmniej jedną osobę w wymiarze całego etatu na okres trzech lat. Jednakże premiowane jest zatrudnienie do 3 osób.

Gdzie składane są wnioski?

W zakresie gminy Andrychów i gminy Wadowice (powiat Wadowicki) jest to Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” z siedzibą w Wadowicach. Przykładowo do 24 grudnia 2018 r. był prowadzony nabór, gdzie budżet zadania stanowił ponad 1,2 mln zł.

W przypadku powiatu Oświęcimskiego, gminy wieprz jest to Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, LGD „Dolina Karpia”. W zakresie powiatu żywieckiego LGD „Żywiecki Raj”. Natomiast co do Bielska-Białej „Ziemia Bielska”, bądź „Bielska Kraina”

Co zawiera wniosek?

Wniosek o dotację, powinien zawierać: formularz wniosku, biznesplan, dokumenty potwierdzające koszty, dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za ostatnie 12 mscy, analizę rynku, analizę odbiorców i dostawców, projekcie finansową (biznesplan)

Czy są dostępne inne dotacje?

Tak, dostępne są także środki z ZUS, PARP, czy z Funduszy Norweskich. W każdym przypadku należy najpierw zastanowić się co zamierzamy zrobić, jaki jest budżet operacji, gdzie będzie ona zlokalizowana. Po udzieleniu odpowiedzi na te podstawową kwestie, można zacząć wyszukiwanie operacji, a kolejno przygotować się do złożenia wniosku, względem planowanego naboru.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane dotacjami na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Obsługujemy teren całej Polski, w tym przede wszystkim powiat Bielski, Wadowicki, Żywiecki, Oświęcimski. Zapraszamy do kontaktu pod tel. 732-732-739.

Polecane artykuły

Odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczneOdpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne          Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawy prawne wskazanej odpowiedzialności oparte są na zasadach ryzyka. Na organizatorze turystyki spoczywa ciężar dowodowy i w celu