Dotacje

Kompleksowo wspieramy w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie jak i na rozwój działalności gospodarczej. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Usługi obejmują:

• dotacje w ramach PARP, RPO,NCBiR

• dotacje z urzędu pracy (PUP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej

• preferencyjnych pożyczek unijnych na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej+(JEREMIE, mała pożyczka, duża pożyczka itp. pożyczki obrotowe)

• dotacje z LGD, PROW

• refundacje kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy (PUP)

• dofinansowania dla pracodawców z ZUS (BHP)

W ramach usługi oferujemy: konsultacje , dobór odpowiedniego finansowania, przygotowanie wniosku o dotacje lub pożyczkę w generatorze lub papierowo, sporządzenie biznesplanu, w tym: – opis planowanej działalności – analizę strategii marketingowej – analizę SWOT – analizę efektów ekonomicznych, pomoc w przygotowaniu niezbędnych załączników.

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria oferuje usługi stacjonarne w Bielsku-Białej oraz w Andrychowie. Kancelaria oferuje także możliwość obsługi klientów z całego kraju (zdalnie).