Odszkodowania

 Jeżeli:

 • Miałeś wypadek będąc pieszym, pasażerem, rowerzystą, kierowcą;
 • Doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia;
 • Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku;
 • Nie otrzymałeś należnego Ci odszkodowania;
 • Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela.

Zgłoś się do nas:

 • zapoznamy się z Twoją sprawą;
 • Uzyskamy odszkodowanie;

Występujemy w imieniu naszych Klientów o:

 • Odszkodowanie po wypadku drogowym (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty pogrzebu, renta na zwiększone potrzeby, renta z tytułu utraconych zarobków);
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie;
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – nawet jeżeli wypadek miał miejsce do 20 lat wstecz;
 • Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej;
 • Odszkodowanie za kradzież lub uszkodzenie pojazdu
 • Odszkodowanie za zniszczenie lub utratę mienia