ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, Andrychów

Postępowanie podatkowe w sprawie nieujawnionych źródeł przychodu

nieujawnione dochody

Zakupując nieruchomość, względnie gdy ponosimy inny znaczny wydatek (samochód, jacht, dzieła sztuki, czy nawet dokonując przelewów na znaczną kwotę) musimy liczyć się z kontrolą skarbową mającą na celu opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Dla uniknięcia negatywnych konsekwencji, powinniśmy się zastanowić zanim poniesiemy znaczny wydatek, czy mamy pokrycie w przychodach opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania i jesteśmy w stanie potwierdzić to dowodami (np. PIT, czy umowy potwierdzające źródła przychodu).

Urząd skarbowy otrzymuje od każdego notariusza odpis aktu notarialnego. Z aktu notarialnego wynika w jaki sposób zapłaciliśmy cenę sprzedaży. Najczęściej organy skarbowe doszukują się nieprawidłowości, w sytuacji gdy ponieśliśmy wydatek w sposób jednorazowy: gotówką, czy przelewem. Ponadto organ skarbowy weryfikuje cenę sprzedaży, co związane jest z ustaleniem prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC).

Organ podatkowy  może wszcząć także postępowanie na zasadzie przypadkowości, losowo wybierając podatnika, bądź na podstawie tzw. „donosu”.

W ramach ciekawostki wskazać należy, że w I kwartale 2021 r. złożono ok. 11,5 tys. donosów do podjęcia działań przez urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe, co w porównaniu z rokiem poprzednim jest wartością o 7 % mniejszą.[1] 


Jaka jest wysokość podatku?

            Jeżeli organ podatkowy wyda decyzję ustalającą, że podatnik posiadał przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.): art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi , że stawka podatkowa od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% dochodu.


W czym może pomóc adwokat w takim postępowaniu?

Kancelaria Adwokacka Adwokata Przemysława Babiarza reprezentuje klientów w toku postępowań w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Pełnomocnik ustanowiony w sprawie pozwoli zdiagnozować problem, pomóc ustalić czy doszło do przewinienia podatkowego, sporządzić wnioski dowodowe, czy pisma wyjaśniające w sprawie, uczestniczyć w przesłuchaniach i przede wszystkim kontrolować organ podatkowy oraz podlegających im pracowników czy prawidłowo stosują przepisy prawa, a ewentualne nieprawidłowości zgłaszać w toku postępowania.  

Co najważniejsze adwokat w takim postępowaniu ustala strategię obrony oraz podejmuje działania, aby uchronić podatnika od negatywnych konsekwencji decyzji organu podatkowego. Oferujemy ponadto sporządzanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg, czy innych pism na etapie kontroli, postępowania podatkowego, czy ewentualnie późniejszego postępowania sądowo-administracyjnego.

Organ podatkowy może bardzo szeroko poszukiwać informacji o podatniku: może zwracać się do banków o wyciągu, do instytucji (np. urzędów gmin, czy starostw powiatowych) o wymiar podatku gruntowego, czy informacje znajdujące się w ewidencjach np. gruntów i budynków. Organ skarbowej w ramach inicjatywy dowodowej  może zwracać się do podatnika o wyjaśnienie np. na jaki cel dokonywał wypłat, czy wpłat z rachunku bankowego jeżeli nie były one tytułowane.

Pamiętać należy, że na podatniku spoczywa  obowiązek przedstawienia dowodów na istnienie przychodów (dochodów) które wydatkował na określony cel, bądź też uprawdopodobnienie ich istnienia. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na podatniku. [1]


Jeżeli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie doprowadzi do tego, że nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia stanu faktycznego, to organ podatkowy zobowiązany jest rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika, co zostało ówcześnie wyrażone paremią łacińską in dubio pro trubtario. Co do zasady stosowanie tej zasady powinno doprowadzić do wypełnienia konstrukcyjnych luk prawnych, usuwania wątpliwości brzmienia przepisu oraz modernizacji norm prawnych.

Co do zasady powołując się na to, że pieniądze wydatkowane np. na nieruchomość  pochodzą z pożyczki poza bankowej,  czy darowizny pamiętać należy, że każdorazowo takowa powinna być terminowo zgłoszona w właściwym urzędzie skarbowym. Powołując się na takie źródła nie zgłoszone możemy narazić się na podatek, który w przypadku pożyczki lub darowizny niezgłoszonej wynosi 20 %. Nota bene jest to o 55% mniej niż podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Pamiętać należy, że zaciągnięte pożyczki, lub otrzymane darowizny jeżeli nie przekroczą kwoty 9637 zł, to można uniknąć płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych, albowiem w sytuacji gdy jest to darowizna lub pożyczka od osoby najbliższej (np. rodzica) to wówczas nie wymaga ona zgłoszenia. Tym samym bez konsekwencji podatkowych możemy otrzymać darowiznę, czy pożyczkę do kwoty 9637 zł od jednej osoby.

W dobie mediów społecznościowych, pamiętać należy, że organy podatkowe również ich używają, wobec czego chwalenie się majątkiem, który nie ma pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu zwiększa ryzyko kontroli.

Autor artykułu:

Adwokat Przemysław Babiarz

Kancelaria Adwokacka

Siedziba: Bielsko-Biała

Filia: Andrychów

Bielsko-Biała dnia 07.01.2022 r.


[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 września 2018 r, sygn.. I SA/Gd 789/18


[1] https://biznes.trojmiasto.pl/Mniej-donosow-do-skarbowki-KAS-sprawdza-nawet-anonimy-n157770.html

Polecane artykuły