Prawo karne

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest udzielanie wszechstronnej obrony w postępowaniu karnym i sprawach karnych gospodarczych (w tym karno-skarbowych).

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, CBŚ, poprzez obronę osoby oskarżonego, czy osoby pokrzywdzonej we wszystkich instancjach postępowania sądowego, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w sprawach odroczenie, zawieszenie kary pozbawienia wolności, czy dozór elektroniczny.

Kancelaria Adwokacka prowadzi Pogotowie Aresztowe. Usługa ta dotyczy nagłych sytuacji, w których potrzebna jest jak najszybsza pomoc adwokata. Prowadzimy całodobowy numer kontaktowy tel. 732-732-739. Po konsultacji, adwokat postara się uzyskać informacje dotyczące zdarzenia oraz podejmie działania niezbędne do danej sytuacji.

Podejmujemy działania w czasie przedstawienia  zarzutów, przesłuchania osoby w charakterze osoby podejrzanej, udział w czynności przeszukania, udział w posiedzeniu aresztowym, widzenie z osobą tymczasowo  aresztowaną, a także sporządzanie pism procesowych (zażaleń) na czynności procesowe.

Zakres świadczonych usług:

I. świadczenie porad prawnych (zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym),

II. obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji, m.in w

 • postępowaniu przygotowawczym
 • postępowaniu sądowym
 • postępowaniu apelacyjnym
 • postępowaniu kasacyjnym
 • postępowaniu o wznowienie postępowania
 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary
 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • postępowaniu o dozór elektroniczny
 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

III. reprezentowanie osób pokrzywdzonych we wszystkich instancjach:

 • przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych
  reprezentujemy pokrzywdzonych
 • występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

IV. formułowanie pism procesowych apelacjizażaleń, zawiadomień, sprzeciwów od wyroków nakazowych, kasacji 

W celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia prowadzenia sprawy karnej, zapraszamy Państwa do kontaktu bezpośrednio z adwokatem, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania. Porady prawne udzielane są w Bielsku-Białej, ul. Barlickiego 2 lub w Andrychowie, ul. Szewska 14. Istnieje także możliwość odbycia spotkania z osadzonym w areszcie śledzczym bądź zakładzie karnym.