Prawo rodzinne

Sprawy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym wymagają rzetelnego i subtelnego podejścia. Adwokat w sprawach rodzinnych poza reprezentacją klienta przed Sądem jest także jego powiernikiem i doradcą. Nasza specjalizacja pozwala na podpowiedzenie najoptymalniejszych rozwiązań i wyjścia z trudnej sytuacji. Sprawy rodzinne prowadzimy zarówno na etapie sądowym jak i w drodze mediacji. Oferujemy także możliwość sporządzenia poszczególnych pism procesowych (np. pozew).

Zakres świadczonych usług:

ROZWÓD I SEPARACJA:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne.

MAŁŻEŃSKIE SPRAWY MAJĄTKOWE

 • majątkowe umowy małżeńskie,
 • zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,
 • podział majątku małżonków,
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.

WŁADZA RODZICIELSKA

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

ALIMENTY

 • alimenty na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka,
 • powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zmiana wysokości alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • wsparcie w egzekucji alimentów,
 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów.

KONTAKTY Z DZIEĆMI

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

POCHODZENIE DZIECKA

 • uznanie dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • zmiana nazwiska dziecka.

ADOPCJA, OPIEKA I KURATELA

 • przysposobienie,
 • całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli,
 • ustanowienie lub zwolnienie opiekuna.