Prawo spadkowe

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego – dziedziczenie ustawowego, sposobów sporządzenia testamentów, nabycia praw do spadku, odrzucenia spadku, podziału spadku, zachowku, wydziedziczenia, zrzeczenia oraz porady dotyczące postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania o dział spadku i podatku od spadków.

Sporządzanie opinii prawnych, wzorów testamentu, wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, wniosków o dział spadku, pozwów o zachowek, zażaleń, apelacji oraz wszelkich pism procesowych w toku postępowania spadkowego i innych.