Przedsiębiorcy

   Oferujemy kompleksowe usługi prawne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Obsługa prawna zaczyna się już podczas przygotowywania dokumentacji w postępowaniu rejestrowym, a następnie obejmuje miedzy innymi sporządzanie umów oraz doradztwo prawne.

Zakres obsługi prawnej obejmuje także zarządzanie wierzytelnościami firmy, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, pomoc prawną w sporach z kontrahentami, redagowanie i obsługę procesu zmiany umowy spółki/statutu, obsługę prawną działalności organów spółki, zastępstwo przed sądami, organami i instytucjami.

Oferta skierowana jest rónież do osób zamierzających otworzyć własną firmę. Pomagamy w ustaleniu jakiego rodzaju wymogi formalne (zezwolenia, pozwolenia, koncesje) należy spełnić w celu rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej. Pomagamy negocjować wszelkiego rodzaju umowy zawierane w związku z otwarciem własnej firmy takie jak umowy najmu lokalu, umowy franczyzy, umowy o współpracy z innymi podmiotami, umowy z dostawcami towarów, umowy z dostawcami usług (przewoźnicy, firmy świadczące usługi IT, usługi marketingowe), wzory umów o pracę z pracownikami, umowy ubezpieczenia itp.

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniu zmierzającym do uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, licencji, koncesji. Doradzamy z zakresu prawa pracy, a także dbamy o prawa własności intelektualnej oraz o ochronę dóbr osobistych firmy.

Prowadzimy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców zarówno w oparciu o stałą obsługę, jak i doraźną pomoc przy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu problemów prawnych napotykanych w obrocie gospodarczym. Jesteśmy w stanie dopasować zakres usług indywidualnie do potrzeb naszego Klienta oraz profilu jego działalności.

Chronimy swoich Klientów przed działaniami nieuczciwej konkurencji, a także dochodzi odszkodowań z nimi związanych. Nasi pracownicy są gotowi służyć wsparciem i pomocą prawną na wszelkich etapach istnienia przedsiębiorstwa – od momentu planów jego założenia, poprzez jego faktyczny rozruch i rejestrację, prowadzenie spraw bieżących do, jeżeli zajdzie taka konieczność, zakończenia działalności.

W ramach spraw wynikłych w trakcie bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej oferujemy podjęcie szeregu działań mających na celu dobro naszych Klientów.

Faktyczny zakres obsługi prawnej, sposób i forma jej świadczenia zależy od Państwa potrzeb i dokonanych w tym zakresie ustaleń.