ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Rozwód – jak się rozwieść?


Decyzja o rozwodzie wiąże się z dużą dozą emocji, często mogą one powodować chaos w wyborze właściwej drogi. Przed wystąpieniem z pozwem rozwodowym, należy się dobrze przygotować do postępowania sądowego. Pozew o rozwód można przygotować samodzielnie, bądź skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wybranie doświadczonego prawnika pomoże wskazać możliwe kierunki działań. Przed złożeniem pozwu rozwodowego, warto poznać zasady postępowania przed sądem w tego typu sprawach.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez Sądy Okręgowe, jako Sąd I instancji. Z pozwem rozwodowym może wystąpić każdy z małżonków. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł. Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów przez Sąd. Wraz z pozwem rozwodowym należy złożyć dokumenty, m.in odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktów urodzenia dzieci. Pozew wiąże się z wskazaniem dowodów na których będzie się on opierać. Następnie zostaną one przeprowadzone na rozprawie.

Nie każda sytuacja małżonków powoduje automatycznie orzeczenie rozwodu. Przesłanką wystąpienia o rozwód jest wystąpienie między małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź fizyczna, duchowa, ani gospodarcza. W przypadku, gdyby w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego- orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne.

Ponadto orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w momencie, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jednakże drugi małżonek może wyrazić zgodę na rozwód. Sąd może orzec o rozwodzie także wtedy, gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku orzekającym rozwód, jeśli chodzi o winę, Sąd może zastosować następujące rozwiązania:

– na żądanie stron nie ustalać winy;

– ustalić, że oboje małżonkowie nie są winni rozkładu pożycia;

– ustalić, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia;

– ustalić, że oboje małżonkowie są winni.

W trakcie trwania sprawy rozwodowej każda ze stron może wnosić o zabezpieczenie alimentów, czy też wykonywania władzy rodzicielskiej na czas trwania procesu. W sprawie o rozwód może zostać rozpoznana kwestia m.in dotycząca podziału majątku małżeńskiego, sposobie korzystania z mieszkania wspólnego. Orzekając rozwód, sąd musi zdecydować, któremu z małżonków będzie przysługiwała władza rodzicielska oraz w jaki sposób mają być utrzymywane kontakty z dzieckiem po rozwodzie. Dotyczy to tylko dzieci małoletnich (do 18 roku życia). Jeśli małżonkowie porozumieją się w tej kwestii, nie ma przeszkód, by oboje nadal mieli pełnię władzy rodzicielskiej nad dziećmi i nieograniczone z nimi kontakty.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Warto gromadzić dowody, które potwierdzą nasze stanowisko procesowe np. w zakresie ustalenia winy – dokumenty, lista świadków mających wiedzę o pożyciu stron, nagrania, wydruki, zrzuty ekranu, czy zdjęcia, etc.

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód budzi w większości ludzi obawę. Spowodowane jest to spotkaniem się z sytuacją dotychczas nam nieznaną. Dlatego warto mieć po swoje stronie osobę, której wiedza i kompetencje pomogą przejść przez to trudne doświadczenie. Prawnik pomoże wyjaśnić zawiłość przepisów prawnych, wybór adekwatnej drogi postępowania do Twojej sytuacji życiowej i uchroni przed podjęciem błędnej czynności procesowej.

Artykuł sporządził Adwokat Przemysław Babiarz, Prawnik, Filia przy ul. Szewskiej 14 w Andrychowie, siedziba: ul. Barlickiego 2, Bielsko-Biała. W ramach prowadzonej działalności oferujemy porady prawne, sporządzamy pozwy rozwodowe oraz pomagamy przejść przez całe postępowanie, aż do momentu wydania przez Sąd orzeczenia rozwodu.. Ponadto świadczymy usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i klientów indywidualnych, sporządzania pism procesowych, odszkodowań komunikacyjnych, windykacji należności. Więcej informacji można uzyskać pod numerem kontaktowym tel.  732-732-739.

Polecane artykuły