Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka   dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.  Często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań z powstałych w toku prowadzonej działalności. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk obejmuje majątek dłużnika, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznacza na zaspokojenie wierzycieli. Cały proces oddłużenia może trwać nawet kilka lat, zatem istotne jest by dłużnik który staje naprzeciw swoich wierzycieli, syndyka i sądu upadłościowego miał profesjonalne wsparcie w końcowym oddłużeniu, które jest nadrzędnym celem tego postępowania.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie:

 • obrony przed egzekucją przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania,
 • prowadzenia upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości zobowiązań:
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w pozyskaniu dokumentacji do wniosku,
  • reprezentacja na rozprawie poprzedzonej osobistą konsultacją w Kancelarii,
  • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego, w tym wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, wniosku o upomnienie lub odwołanie syndyka,
  • stała kontrola nad prowadzonym postępowaniem, sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
 • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
 • ochrona przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.