Windykacja należności

Oferujemy kompleksową windykację należności na drodze prawnej. Jesteśmy wyspecjalizowani w dochodzeniu wierzytelności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze działania obejmują cały zakres zarządzania wierzytelnościami, na który składają się:

  • windykacja należności pieniężnych,
  • kupno i sprzedaż wierzytelności,
  • kompensaty,
  • rozliczenia barterowe,
  • monitoring płatności,
  • wywiad gospodarczy,

Przed podpisaniem umowy z Klientem przeprowadzamy wywiad dotyczący dłużnika i jego aktualnej sytuacji majątkowej. Pozwala to właściwie dobrać najskuteczniejsze procedury windykacyjne. Każda sprawa jest inna, więc każdego Klienta traktujemy indywidualnie.

Specjalizujemy się w windykacji należności, która prowadzona jest w trzech etapach: postępowanie polubowne, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne.